ÜRÜNLER ÇİMENTOAS ÇİMENTO ÜRÜNLERİMİZ

CEM I 52,5R PORTLAND ÇİMENTO


Ürün: Portland Çimento
Standard: TS EN 197-1:2002
Ürün Tanımı
Portland Çimento ; kalker marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddenin uygun oranda karıştırılıp öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür. Genel olarak yüksek erken dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda,prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

CEM II/A-M (PL) 42,5R KOMPOZİT KATKILI


Ürün: Puzolanik Çimento
Standart: TS EN 197-1: 2002
Ürün tanımı
Standartlarında (azami% 20) ve Portland çimento klinkerinde belirlenen oranlarda mineral katkı maddesi (tortu) olarak elde edilen bir ürün, belirli bir miktar ayar regülatörü (alçı) ile topraklanır ve su ile karıştırıldıktan sonra sertleşir ve güç kazanır. Genel olarak, Portland çimentosunun kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanılabilir.
Portland çimentosu ile karşılaştırıldığında, nispeten daha düşük bir hidrasyon sıcaklığına sahiptir. Sülfat ve / veya klorür gibi iyonları içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde kullanılmaya uygundur.

CEM I 62,5–YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTOPETROL KUYUSU ÇİMENTOSU


Ürün: Petrol Kuyusu Çimentosu G Sınıfı, MSR ve HSR Tipi
Standard: API SPEC Q1 ve API SPEC 10 A
Ürün Tanımı
Tip G çimento, portland çimento klinkerinin priz geciktirici olarak kalsiyum sülfatın bir veya birden fazla türü ile birlikte öğütülmesi ile elde edilen üründür. Esas olarak hidrolik kalsiyum silikatlardan oluşur.
Tip G kuyu çimentosunun üretimi sırasında klinker ve kalsiyum sülfat dışında ayrıca katkı malzemesi kesinlikle kullanılmamaktadır. Bu tip çimentonun esas olarak kuyu çimentosu olarak kullanılmasi amaçlanmıştır. Kuyu çimentosunun orta sülfat mukavemetli (MSR) ve yüksek sülfat mukavemetli (HSR) türleri mevcuttur.

CEM I 52,5 N PORTLAND ÇİMENTO


Ürün: Portland Çimento, CEM I 52,5 N
Standard: TS EN 197-1:2002
Ürün Tanımı
Portland Çimento ; kalker marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddenin uygun oranda karıştırılıp öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici(genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.
Genel olarak yüksek erken dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda,prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

CEM II/B-M(P-L)32,5R KOMPOZİT
OWC CLASS G HSR MSR - PETROL KUYUSU ÇİMENTOSUCEM I 42,5R PORTLAND ÇİMENTO
Ürün: Portland Çimento
Standard: TS EN 197-1:2002
Ürün Tanımı
Portland çimento; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; su ile karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.
Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel - kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

CEM I 42,5 R–SR 5 SÜLFATA DAYANIKLIOWC CLASS H HSR MSR-PETROL KUYUSU ÇİMENTOSUAS ÇİMENTO BELGELERİ


EC Performans Değişmezlik Belgesi CEM I 42,5 R
EC Certificate of Conformity CEM I 42,5 R
Güvenlik Bilgi Formu Portland Çimento
TSE Uygunluk Belgesi 2020